Mens en klimaat

Het nieuwe dogma:

De mens zorgt voor CO2 uitstoot waardoor de temperatuur op aarde oploopt en er grote klimatologische rampen gaan komen.

 

De feiten spreken dit echter tegen. Op deze site onthullingen en verhalen welke aantonen dat er niets verontrustends met het klimaat aan de hand is.

 

Energie is volop voor handen. Er is voor duizenden jaren goedkope en betrouwbare energie aanwezig op aarde en in de ruimte(!). Dure bronnen zoals zonnepanelen en windmolens zijn overbodig, bovendien vragen deze te veel ruimte. Er is nog voor tenminste 3000 jaar steenkool op aarde. Kernenergie heeft veruit de hoogste vermogensdichtheid en de hiervoor benodigde brandstoffen zoals uranium en thorium zijn ruim voor handen. Daardoor is deze vorm van energie goedkoop en dus bij uitstek geschikt voor onze toekomst. Vergeet daarbij niet dat in de nabije toekomst (binnen 100 jaar) de mens in staat is om grondstoffen uit het hele zonnestelsel te halen wat duurzaamheid heel betrekkelijk maakt.

 

windmolen.jpg

De paal der zotheid

Verzonnen probleem:                

Dia5.jpg

Opmerkelijk


WETENSCHAP VEEGT DE VLOER AAN MET KLIMAAT-ALARMISMEAuto van de toekomst: brandstof kernenergie

zonnepaneel_130w_poly_vctrade_1.jpg

Het venster der gekken