Home » Deze site

Welkom op de Website Mens en klimaat.

 

Mijn naam is Ewoud Heuvelman. Ik erg betrokken bij het energievraagstuk en het veronderstelde klimaatprobleem. Omdat er veel stemmingmakerij is in de media en er veel onzin wordt verteld over 'klimaatverandering' heb ik deze informatiebron ingericht om een klein beetje tegenwicht te bieden.

 

Ik probeer mij bij de feiten te houden en wil met onderbouwde informatie komen. Er staat veel op het spel. Maar liefst 100 miljard euro gaat Nederland in 10 jaar tijd besteden aan 'klimaat' waarvan het uiterst twijfelachtig is of er nut en noodzaak voor is. Per huishouden betekent dat een extra aanslag van € 25.000.

 

Mijn doelstelling is om de zinloze investeringen in groene energie te stoppen. In plaats daarvan zou ik graag de aandacht verleggen naar kansrijke energiebronnen die voldoen aan de 3 B's: Beschikbaar, Betrouwbaar en Betaalbaar. De nieuwe generatie kernenergie voldoet aan deze eisen.