CO2 is een zegen voor de Aarde;

meer en snellere plantengroei             

 

Archief

* CO2 zorgt voor vergroening; Sahara is 700.000 km2 kleiner geworden

* Verstedelijking speelt belangrijke rol in lichte opwarming van de Aarde

* Vergeet Parijs; 130 studies wijzen uit dat CO2 niet zorgt voor opwarming

* Dreun voor klimaatbeleid: Zuid-Amerika was rond 1300 veel warmer dan nu

* Toenemende CO2 bemesting zorgt voor koeling van het landoppervlak

* Studie toont aan dat CO2 en waterdamp elkaar tegenwerken, IPCC zit fout

* CO2 laat planten groeien en waterdamp regelt de temperatuur aldus WMO

* In de laatste ijstijd was de Atlantische oceaan warmer dan nu bij lage CO2

* Temperatuurpatronen van de oceanen bewijzen dat CO2 geen effect heeft

* CO2-meting dubieus; bossen tonen in een etmaal waarden tussen 300-600

* Bewijs dat CO2 pas stijgt nadat temperatuur omhoog is gegaan

* Studie toont aan dat hoge temperatuurverschillen niet door CO2 komen

* Professor toont aan dat er geen verband is tussen CO2 en temperatuur

* Zo'n 10.000 jaar geleden was het 7 graden warmer bij 260 ppm CO2

* Corona haalt IPCC-alarm onderuit; wereld warmt op door zonnestraling

* Wetenschapper toont aan: wolken-albedo regelt temp Aarde en niet CO2

* Albert Einstein toonde al aan dat CO2 geen warmte kan vasthouden

* Door corona stoot mens 20% minder CO2 uit, maar concentratie stijgt

* CO2 concentratie zit vooral op het zuidelijk halfrond, industrie in noorden

* Geen CO2 maar de wolken bepalen het klimaat, tonen 6 studies aan

* Opwarmende oceaan zorgt voor de CO2 toename, mens is onschuldig

* Toename van CO2 blijkt voor de Aarde een zegen volgens onderzoekers

* CO2 concentratie blijkt veel lager dan door wetenschap aangegeven

* Een nachtje in de woestijn laat je ervaren dat het CO2 effect wel meevalt

* Stijging CO2 concentratie zorgt voor 30% meer groen op de Aarde

* Een stijgende CO2 concentratie zorgt voor daling temp-effect naar 0

* Experts stellen vast in studie dat CO2 nauwelijks effect heeft op klimaat

* Wetenschapper stelt dat CO2 toename vooral natuurlijke oorzaken heeft

* De toegenomen hoeveelheid waterdamp is oorzaak van temp-stijging

* Geen empirisch bewijs dat CO2 oorzaak is van temperatuurstijging

* Heldere uitleg van dr. Ball: CO2 is geen broeikasgas

* Duitse politiek gelooft niet meer in het CO2 sprookje en wil bijsturen

* Honderden wetenschappers tonen aan dat de rol van CO2 minuscuul is

* Sinds 1880 is het 1,5 graad warmer maar dat komt niet door CO2

* CO2-effect valt ruim binnen de foutmarge van andere factoren

* Big Betty vertelt dat 10.000 jaar geleden CO2 gehalte ook hoog was

* 100.000 euro beloning voor expert die rol CO2 in klimaat kan bewijzen

* Met toenemende CO2 worden de oogsten steeds beter

* NASA erkent Milankovitch en geeft toe dat CO2 geen effect heeft op temp

* Wetenschappers publiceren: CO2 levert geen bijdrage aan opwarming

* Niet de mens maar de natuur zelf heeft gezorgd voor de CO2 toename

* De Natuurkunde sluit uit dat CO2 de Aarde kan verwarmen

* Geoloog geeft 25 redenen waarom CO2 geen opwarming veroorzaakt

* De zegeningen van CO2 toename; tarwe opbrengsten naar record

* Woh, toename CO2 leidt tot verviervoudiging van de graanopbrengst

* Wel stijging van CO2 maar geen stijging van temperatuur. Einde hype

* Groene activist staat voor schut met zijn klimaatgewauwel over CO2

* Niet CO2 maar instrumenten, zonneschijn en wolken veranderen de temp

* Prof Harde: CO2 omarmen en niet demoniseren, is bron van alle leven

* NASA onderzoek: meer CO2 leidt tot vergroening van de Aarde

* Prof Ewert: CO2 is nodig voor leven en heeft geen invloed op temperatuur

* CO2-toename laat Sahara-woestijn met 8% krimpen door vergroening

* Invloed van de mens is enorm; ook de andere planeten warmen op

* Prof Berth toont aan dat temp wordt bepaald door kernen en niet CO2

* Uitstoot stijgt, temperatuur niet en de VN vergadert maar door (COP)

* Termieten en nieuwe bossen zorgen voor stijging in CO2 - uitstoot

* Opnieuw 85 wetenschapsrapporten die CO2 afwijzen als temp-regelaar

* Meteoroloog legt uit dat waterdamp en niet CO2 de temperatuur regelt

* Alle gassen hebben broeikas  effect; CO2 - these stort in

* CO2 is de ideale schuldige om de wereld te kunnen beheersen

* Al 368 publicaties in 2018 die rol CO2 in klimaat uitsluiten

* Professor Ludecke: Klimaat trekt zich niets aan van CO2

* Klimaatcycli worden bepaald door zonnestraling en niet door CO2

* Dan nu de feiten: CO2 is geen broeikasgas

* Friends of Science in Porto: Klimaat verandert niet door CO2

* Klimaatbeleid moet overnieuw; CO2 impact is veel kleiner dan gedacht

* Door zon verwarmde oceanen bepalen temp op aarde; CO2 doet niets

* Het IPCC goochelt met CO2 cijfers, de werkelijke kennen ze niet

* Niet CO2 maar de oceanen zorgen voor temperatuurwisselingen

* 9 studies tonen aan dat CO2 de temperatuur volgt en niet andersom

* Opnieuw stelt een wetenschapper: CO2 geen invloed op klimaat

* Hogere CO2 concentratie is een zegen voor de wereld

* Hoe duidelijk kan het zijn: 900 studies tonen onschuld CO2 aan

* Onschuld CO2 duidelijk bewezen, de dader is de zonne-activiteit

* Nieuwe studie toont onschuld CO2; einde klimaatalarmisme?

* Menselijk CO2 kan natuurkundig nooit de toename hebben veroorzaakt

* Meer CO2 in de atmosfeer is geen ramp maar een zegen

* Voorraad stikstof enorm; meer planten en dus meer CO2 opname

* Einde van een hype: CO2 warmt niet meer op dan lucht 

* Oceaan-cycli bepalen in hoge mate temperatuur; CO2 geen rol

* Wetenschap: CO2 werking niet juist begrepen door alarmisten

* Geen correlatie tussen CO2 en temperatuur

* Wetenschap: CO2 concentratie volgt de temperatuur

* Prof Happer: De waarheid over CO2