Mens en klimaat

Het nieuwe dogma:

De mens zorgt voor CO2 uitstoot waardoor de temperatuur op aarde stijgt en er grote klimatologische rampen gaan komen.

 

De feiten spreken dit echter tegen. Op deze site onthullingen en verhalen welke aantonen dat er niets verontrustends met het klimaat aan de hand is.

 

Energie is volop voor handen. Er is voor duizenden jaren goedkope en betrouwbare energie aanwezig op aarde en in de ruimte(!). Bronnen zoals zonnepanelen en windmolens zijn duur, onbetrouwbaar en overbodig, bovendien vragen deze te veel ruimte.

Er is nog voor tenminste 3000 jaar steenkool op aarde. Ook olie en gas zijn nog volop beschikbaar.

Kernenergie heeft veruit de hoogste vermogensdichtheid en de hiervoor benodigde brandstoffen zoals uranium en thorium zijn ruim voor handen. Daardoor is deze vorm van energie goedkoop en dus bij uitstek geschikt voor onze toekomst.

Vergeet daarbij niet dat in de nabije toekomst (binnen 100 jaar) de mens in staat is om grondstoffen uit het hele zonnestelsel te halen wat duurzaamheid heel betrekkelijk maakt.

 

 

 

De paal der zotheid

Verzonnen probleem:                

Opmerkelijk


Een pakkende documentaire van Marijn Poels over de klimaatgekte. Klimaat van meerdere zijden belicht.

 


WETENSCHAP VEEGT DE VLOER AAN MET KLIMAAT-ALARMISMEDe klimaatdiscussie

THEBESTSCHOOLS heeft de natuurkundigen dr. Wiliam Happer en dr. David Karoly laten discussiëren over de ophef over het klimaat en de veranderingen die daarin plaatsvinden. Er is een interview, een betoog, de reactie van de ander en een slotwoord van beide wetenschappers. Dr. Karoly is tijdens de discussie afgehaakt en door dr. Glenn Tamblyn vervangen. 

 

De klimaat realist Wiliam Happer

De klimaat alarmist David Karoly


Auto van de toekomst: brandstof kernenergie

Het venster der gekken