Wetenschap toont bij herhaling de onzin van de klimaathysterie  

 

Nieuw

* Professor Lindzen legt uit dat er helemaal geen klimaat-consensus is

* Wetenschapper Curry legt in video uit waarom er geen klimaatcrisis is

* Sinds 1900 is er geen stijgende trend waar te nemen in neerslag in het VK

* Sinds 1998 geen temperatuurstijging gemeten, El Nino gaf even een verhoging

* Klimaatverandering = deels bijgeloof, deels oplichterij, deels slechte wetenschap

* Afnemende bewolking oorzaak van wereldwijde temperatuurstijging

* Wetenschappers stellen dat 'opwarming door CO2' onjuist en verouderd is

* In 2021 zijn 100'en publicaties verschenen, die klimaatalarm tegenspreken

* Wetenschappers betwijfelen of mens debet is aan klimaatverandering

* Noordelijke ijszee begon al begin 20e eeuw op te warmen, geen CO2 effect

* Modelbouwers zitten fout, effect CO2 0,4 graden te hoog ingeschat

* Klimaatinvloed mens door steden, wind- en zonneparken, niet door CO2

* Wetenschappers: bij verviervoudiging van CO2 stijgt temp nauwelijks

* Koud weer doodt twintig maal zoveel mensen als heet weer

* Klimatoloog: IPCC negeert de overgrote meerderheid van de wetenschap

 

 

 

 

Archief

* Ruim 400 wetenschappelijke studies in 2020 wijzen klimaat-alarm af

* Topwetenschappers stellen dat klimaatwetenschap ondeugdelijk is

* Wetenschappers zien in klimaattrends geen catastrofes maar cycli

* IPCC rapporten zijn ongecontroleerde beweringen binnen eigen kring

* Grote groep wetenschappers wijst het geloof in het slechte CO2-effect af

* Expert toont aan dat Spanje al sinds 1350 geen opwarming meer kent

* Academische vrijheid is verdwenen door vijandig alarmistisch regiem

* Milieu-leugen blootgelegd: luchtkwaliteit verbetert niet ondanks lockdown

* Opnieuw aangetoond: Middeleeuwen veel warmer dan heden

* Het Parijs-akkoord komt op heel losse schroeven te staan op COP26

* Alarmisten in het nauw; laten Wikipedia klimaatrealisten-lijst schrappen

* We hebben het beste klimaat sinds 700 jaar en het wordt nog beter

* 440 wetenschappelijke studies uitgebracht die klimaatalarm afwijzen

* Doel van de groene gelovigen is een communistische wereld olv VN

* Top-wetenschapper geëxcommuniceerd; haar visie wijkt af van groen

* Europese wetenschappers stellen dat bio-energie sterk vervuilend is

* Top klimaatwetenschapper verwerpt de CO2 opwarming-theorie

* Wetenschappelijk onderbouwd en peer-reviewed: MWP was heter dan nu

* Honderden wetenschappers stellen petitie op om AGW te relativeren

* 1200 studies tonen warme middeleeuwen aan, niet leuk voor alarmisten

* Wetenschappers stellen vast dat kosmische straling klimaat bepaalt

* 90 Italiaanse wetenschappers wijzen klimaatalarm af

* Expert: zeker 40% van de wetenschappers gelooft niet in CO2-effect

* Al 200 klimaat-kritische rapporten in 2019; wetenschap is duidelijk

* Maar liefst 64% van de wetenschappers staat sceptisch t.o. klimaatalarm

* Alarmisten zijn huidige Frankensteins; experts met slechte plannen

* Prof Ridd onterecht ontslagen zegt rechter, groene universiteit blundert

* Duitse topmeteoroloog geeft aan dat de klimaatdiscussie pas is begonnen

* Noorse wetenschappers manen regering met overhaast groen beleid

* Geen reden voor alarmisme, blijkt uit klimaatrapport 2018

* Waarheid bedreigt de grote leugen nu het maar niet warmer wil worden

* Consensus van 97% wetenschappers maar ze weten niet waarover

* Honderden wetenschappers distantiëren zich van opwarmingstheorie

* Wetenschapsteam in USA opgericht om klimaatdwaling te onderzoeken

* IPCC stelt dat 'warming' in de oceaan zit; deze steeg in 50 jaar 0,1 C

* Wetenschappers constateren geen abnormale opwarming

* In Japan verandert veel maar niet het klimaat, al 100 jaar niet

* Prof toont snelle opwarming begin 20e eeuw aan bij geen CO2 uitstoot

* Weer een alarmistische fantast in zijn hemd gezet door feiten

* Professor toont aan dat de '97% consensus' een verzinsel is.

* Prof stelt dat iedere wetenschapper sceptisch is. Ja-knikkers zijn dom

* Wetenschappelijke bevindingen staan haaks op beweringen alarmisten

* Meer dan 500 publicaties in 2018 wijzen CO2 als klimaatknop af

* Zeller en Nikolov tonen aan dat temp wordt bepaald door luchtdruk

* Wetenschappers voorspellen rampspoed bij doorzetten klimaatakkoord

* Ook op Mars is er klimaatverandering en geen consensus of CO2

* Altijd prijs; warm of koud - oorzaak is steeds het broeikaseffect

* Opnieuw 85 wetenschapsrapporten die CO2 afwijzen als temp-regelaar

* Wetenschappers verwerpen Amerikaans rampzalig klimaatrapport

* De 97% stelling is 100% onjuist

* Hoe groengelovigen zich volledig onderdompelen in hun religie 'klimaat'

* Friends of Science in Porto: Klimaat verandert niet door CO2

* Consensus is geen wetenschap, wetenschap is geen consensus

* Groene, linkse elite legt wetenschap het zwijgen op

* Consensus valt verder uit elkaar; experts: China kent geen opwarming

* Consensustheorie hard onderuit: 900 publicaties tonen onjuistheid aan

* Groot aantal wetenschappers (33) dringt aan op realisme bij FGS

* Publicatie van wetenschappers over onjuistheid alarmisme geplaatst

* Wetenschapper Curry legt uit waarom alarmisten de plank mis slaan

* Consensus-theorie volledig onderuit gehaald; wetenschap heeft twijfel

* Hoe duidelijk kan het zijn: 900 studies tonen onschuld CO2 aan

* Hoogleraar Pardy: Akkoord Parijs is fout in alle opzichten

* 62 studies (2018) zien geen gevaarlijke klimaatopwarming

* Dr. Ball legt uit dat alarmisten op basis van louter theorie handelen

* Prof Soon legt uit waarom de wetenschap alarmisme veroordeelt

* 70 publicaties over zeespiegelstijging; geen abnormale situatie

* '97% consensus - onderzoeken' gekraakt als broddelwerk

* Wetenschap: CO2 werking niet juist begrepen door alarmisten

* Wetenschap: CO2 concentratie volgt de temperatuur

* Wetenschappers zijn bezorgd over zelfbedrog collega's