Betrouwbare en goedkope energie is volop voor handen

 

Archief

* India is klaar met het groene sprookje, zet vol in op fossiele brandstoffen

* In het Chinese vijfjarenplan staat een forse uitbreiding voor kolencentrales

* Beperking olie-export door neppresident USA wordt aangevuld door Rusland

* Emissie-loze gascentrales zijn de toekomst, weg met wind en zon!

* Zon en wind verliezen snel terrein aan fossiele brandstoffen, transitie is over

* Overdreven angst voor straling maakt mensen blind voor de echte energiebron

* Wegens gebrek aan wind, start Frankrijk weer vier kolencentrales op

* Groene drammers zien wel de kansen maar niet de overduidelijke nadelen

* Nieuwe toepassing van thorium in kerncentrales kan in 2024 operationeel zijn

* In de VS worden meerdere kleine kernreactoren gebouwd voor zekere energie

* Alleen grootschalige inzet op kernenergie kan de hele wereld welvarend maken

* India bouwt 41 hypermoderne kolencentrales om de welvaart verder te stuwen

* Ontwikkeling gesmoltenzout-reactoren in stroomversnelling, test in 2021

* VS gaat investeren in kleine kernreactoren, goedkope energie dichterbij

* Geen vertrouwen in groen; Duitsland opent nieuwe kolencentrale

* India voert de steenkoolproductie volgend jaar op naar recordhoogte

* China kondigt de bouw van 10 grote steenkoolcentrales aan

* Kolenstook in 2019 weer enorm toegenomen, China en Japan aan top

* Kernfusie is weer een station verder, hitte-probleem lijkt opgelost

* Vuurijs-gas gaat de wereld voor duizenden jaren van energie voorzien

* India en China stoppen met groen en bouwen 100'en steenkoolcentrales

* China is klaar met groen en gaat in volle kracht door met steenkool

* Duitse politiek wil toch niet de kerncentrales sluiten, onmisbare energie

* Duitsers importeren atoomstroom op de vele wind- en zonloze dagen

* Ook Britten gaan mini-kernreactoren bouwen; goedkope energie kan dus

* Innovatieve kleine kernreactor beloofd gouden toekomst kernenergie

* Sluiting kerncentrales zorgt voor toename CO2 en prijsstijging stroom

* Dieselmotor van Mercedes is schoner dan gemiddelde e-auto

* Twentse ingenieur erkent dat alleen kernenergie toekomst heeft

* Scherpe daling groene energie en stijging kolen-stroom in 3e wereld

* India biedt Afrika kerncentrales, want van EU mogen ze alleen zon&wind

* China zet wind en zon in de wachtkamer en zet vol in op kolencentrales

* USA bereikt recordhoge productie met olie en gas, einde fossiel ver weg

* In 2020 een enorme toename van olieaanvoer verwacht, prijs onder druk

* Duitsland sluit ze maar Frankrijk bouwt zes nieuwe kerncentrales

* Britten steken 220 miljoen pond in ontwikkeling van kernfusie

* Nieuwe dieselmotor is superschoon en reinigt zelfs vervuilde stadslucht

* Duitse politiek zwakt klimaatdoelen af om welvaartsverlies te voorkomen

* Het jaar 2018 was een recordjaar voor kernenergie, topcapaciteit

* China gaat meer dan 200 kolencentrales bouwen ivm energievraag

* Kernenergie kent geen uitstoot, is goedkoop en ideaal voor de toekomst

* Tot 2030 bouwt China elke veertien dagen een nieuwe kolencentrale

* Efficiënte gas-motor ontwikkelt door VW: hoog rendement, lage emissie

* Bij Hull in Engeland is een grootste gasveld op land ontdekt

* Australië gaat kolengebied exploiteren groter dan VK na verkiezingsdreun

* Indonesië wil betrouwbare energie en verdubbelt aantal kolencentrales

* China bouwt 300 kolencentrales en heeft nog vele in de planning

* Ruim baan voor olie en gasprojecten in de USA, procedure wordt korter

* Groene dromen gekraakt; EU tempert klimaatdoelen voor de lange termijn

* Kernenergie is veilig, blijkt na bestudering van drie grote kern'rampen'

* Vraag naar olie omhoog, mede door stijgende verkoop brandstof auto's

* Japan leert van Fukushima; kerncentrales worden weer opgestart

* Succesvolle LENR-test uit Japan gemeld. Koude kernfusie dichterbij

* Koreaans bedrijf ontwikkelt een brandstofloze magneetmotor

* Grootste olievondst sinds decennia voor kust Guyana

* Nieuwe technieken maken enorme hoeveelheden schaliegas winbaar

* President Wereldbank onthield armen toekomst door financieel beleid

* Duitsland houdt kolencentrales open om black-out te voorkomen

* Lange tijd onderhevig aan kernstraling blijkt juist gezond te zijn

* Kernfusie komt met rasse schreden dichterbij

* Nucleaire splijtstof is onuitputtelijk

* Nieuwe wet in de USA zorgt voor versnelde innovatie nucleaire industrie

* Vraag naar en gebruik van steenkool in 2018 weer verder toegenomen

* China stelt nieuw type kerncentrale in werking

* Gebruik van steenkool stijgt explosief in China

* Twee moderne kerncentrales opgeleverd in China; westen verliest imago

* Meerdere kerncentrales in aanbouw in de VS, India en China

* Innovatieve schalie-win technieken maken olieproductie goedkoper

* Frankrijk en Finland starten dit jaar 3e generatie kerncentrales op

* Olie en gasproductie USA stijgt naar recordhoogte in 2018

* USA frackt er stevig op los en haalt daarmee zijn emissie-doelen

* Ontwikkeling SMR-kernreactoren gaat veel sneller dan verwacht

* Kernenergie (Thorium) heeft de toekomst; angst voor straling ongegrond

* Australië heft moratorium op en gaat volop schalie-gas winnen

* China gaat tot 2020 schaliegasproductie verdubbelen

* India gaat veel meer kolencentrales bouwen ten koste van kernenergie

* Topnieuws!: USA gaat investeren in ontwikkeling kernenergie

* Chinese kolencentrales worden super schoon

* Gigantische gasvondst in Texas gaat jaren energie leveren

* Bam...Z-Chinese zee vol met methaangas, fossiel is lang niet op

* Beurskoersen kolencentrales stijgen sterk

* India investeert 4 miljard in Australische kolenmijn

* Groene dwaasheid leidt tot inperking waterkrachtcentrales

* Nieuwe revolutionaire techniek voor steenkool verbranding