Met fraude en misleiding wordt

de klimaatramp overeind gehouden