Home » Het groene falen » Data-fraude

Met fraude en misleiding wordt

de klimaatramp overeind gehouden

Archief

* Dr.Ball laat zien hoe 'klimaatwetenschappers' list en bedrog toepassen

* Dr. Ball kraakt de IPCC stellingen als broze eitjes bij het ontbijt

* Klimaatvragen welke alarmisten niet kunnen / willen beantwoorden

* Opnieuw een frauderende alarmwetenschapper betrapt

* Activistische wetenschappers manipuleren data voor hun presentatie

* Klimaat-catastrofe is puur linkse politiek tegen vrije markt en kapitalisme

* KNMI liegt met getruckte grafiek over temperatuurontwikkeling

* Professor Ball: bureaucratie houdt klimaatfraude in stand

* Alarmistische wetenschappelijke klimaatrapporten van slechte kwaliteit

* Alarmist 'verrekent' zich, oceanen warmen toch niet op

* Het is onmogelijk om een globale temperatuur te bepalen

* IPCC neemt het niet zo nauw met de feiten in haar 2018 rapport

* Nasa onderzoeker Gavin Schmidt betrapt op vervalsen temp data

* Alarmistische onderzoeker neemt het niet zo nauw met de waarheid

* Weermannen vertellen hoofdzakelijk verzinsels aan hun publiek

* Wetenschappers manipuleren data; ongewenste cijfers verwijderd

* Alarmisten hebben geen verleden; ze zien in ieder voorval iets nieuws

* De alarmisten-leugen blijft overeind door gegevens te laten verdwijnen

* Opnieuw fraude en corruptie vastgesteld bij alarmerende wetenschap

* Groot schandaal dat IPCC gegevens achterhield die AGW ontkrachten

* Alarmisten passen overdrijving en valse metingen toe voor hun gelijk

* IPCC stelling onderuit gehaald met wiskundig model; minder opwarming

* NASA geeft toe grafieken te vervalsen voor alarmistisch doel

* Australisch weerstation knoeit met data

* Opwarming uitsluitend ontstaan door aanpassingen temperatuur