Alle voorspelde ellende blijft uit;

klimaatramp alleen in hoofden alarmisten