Home » Het groene falen » Groene rampen

Alle voorspelde ellende blijft uit;

klimaatramp alleen in hoofden alarmisten

 

Archief

* Tijdens mid-holoceen smolten gletsjers massaal bij lage CO2 waarde

* Zeespiegel stijgt al een eeuw lang slechts 1,8 mm per jaar

* De intensiteit van orkanen & tornado's is in de loop van de tijd afgenomen

* Nep-wetenschap jaagt burgers de stuipen op het lijf; waarheid uit beeld

* Weers-extremen nemen af: Forse daling van stormen en cyclonen

* Zuurgraad oceanen naar beneden ondanks stijgend CO2; weer fabel exit

* Morner: zeespiegelstijging wordt bepaald door veel maar niet door CO2

* Prof Richard Tol: beetje opwarming kan de Aarde gemakkelijk aan

* Ramp met stagnerende golfstroom kan van het lijstje, stroming is stabiel

* Twee rapporten over te snel opwarmende oceanen stikvol fouten

* Miljarden in groenbeleid, terwijl parameters de onzin ervan aantonen

* Zeven klimaatgegevens die CO2 opwarming tegenspreken

Versnelde gletsjer smelt blijkt een ongefundeerd verhaal

* Great Barrier Reef blijkt toch bestand tegen warmere oceaan

* Japan heeft de afgelopen 20 jaar geen opwarming gezien

* MET-office slaat plank volledig mis met alarmistische voorspellingen

* Vlees eten verbieden is volslagen waanzin zonder enig milieu-effect

* Studie toont aan: er zijn teveel ijsberen

* IPCC: geen spoor van klimaatrampen

* Uit metingen blijkt dat er geen toename van weersextremen zijn

* Aantal slachtoffers en schade van orkanen neemt af

* Wetenschapper verwijst extreme zeespiegelstijging naar fabeltjesland

* Zelfs IPCC moet toegeven dat weers-extremen niet toenemen

* Kusten groeien aan ondanks lichte zeespiegel-stijging

* Zeespiegel volgt eeuwenoude trend en kusten zijn stabiel of groeien aan

* Aarde kent natuurlijke klimaatfasen die bepalend zijn voor de zeespiegel

* Weersextremen zijn niet toegenomen, CO2 wel. Dus geen correlatie

* Tegenslag voor alarmisten; orkanenfrequentie neemt af 

* The progress paradox: leven wordt beter; mensen voelen zich slechter

* Zeespiegelstijging is gekoppeld aan de ijstijden, niet met CO2 

* Na dertig jaar klimaatonderzoek: Groene rampen - die komen niet

* Als er al ijs smelt aan de polen, dan komt dat door vulkanisme

* Grondwater na intensieve fracking nog gewoon zuiver

* Sombere voorspellingen van de alarmisten komen weer niet uit

* Alarmisten in mineur: ijsgroei noordpool, zwak orkaan / tornado seizoen

* Alles waar alarmisten bang voor zijn, blijkt een zegen

* Nieuwe wetenschap: geen klimaatramp. Alarmisten negeren feiten

* Uit nieuwe studies blijkt geen uitzonderlijke opwarming

* Op beide polen wordt het steeds kouder; alarmisten in het nauw

* Ook in Duitsland geen toename van hevige regenval

* Voorspelde klimaatrampen van klimaatclown Hansen zijn niet gebeurd

* Ook Fiji heeft geen last van door alarmisten voorspelde watervloed

* De golfstroom verzwakt, alleen dat doet hij al 150 jaar

* IJsberenpopulatie lijdt niet onder AGW; journaliste NYT blundert

* Zeespiegelstijging is volstrekt natuurlijk volgens 70 wetenschappers

* Great Barrier Reef wordt niet bedreigd; alarmisten in hun hemd