CO2 is een zegen voor de Aarde;

meer en snellere plantengroei