Home » Het groene falen » Betrouwbare energie

Betrouwbare en goedkope energie is volop voor handen

 

Archief

* Koreaans bedrijf ontwikkelt een brandstofloze magneetmotor

* Grootste olievondst sinds decennia voor kust Guyana

* Nieuwe technieken maken enorme hoeveelheden schaliegas winbaar

* President Wereldbank onthield armen toekomst door financieel beleid

* Duitsland houdt kolencentrales open om black-out te voorkomen

* Lange tijd onderhevig aan kernstraling blijkt juist gezond te zijn

* Kernfusie komt met rasse schreden dichterbij

* Nucleaire splijtstof is onuitputtelijk

* Nieuwe wet in de USA zorgt voor versnelde innovatie nucleaire industrie

* Vraag naar en gebruik van steenkool in 2018 weer verder toegenomen

* China stelt nieuw type kerncentrale in werking

* Gebruik van steenkool stijgt explosief in China

* Twee moderne kerncentrales opgeleverd in China; westen verliest imago

* Meerdere kerncentrales in aanbouw in de VS, India en China

* Innovatieve schalie-win technieken maken olieproductie goedkoper

* Frankrijk en Finland starten dit jaar 3e generatie kerncentrales op

* Olie en gasproductie USA stijgt naar recordhoogte in 2018

* USA frackt er stevig op los en haalt daarmee zijn emissie-doelen

* Ontwikkeling SMR-kernreactoren gaat veel sneller dan verwacht

* Kernenergie (Thorium) heeft de toekomst; angst voor straling ongegrond

* Australië heft moratorium op en gaat volop schalie-gas winnen

* China gaat tot 2020 schaliegasproductie verdubbelen

* India gaat veel meer kolencentrales bouwen ten koste van kernenergie

* Topnieuws!: USA gaat investeren in ontwikkeling kernenergie

* Chinese kolencentrales worden super schoon

* Gigantische gasvondst in Texas gaat jaren energie leveren

* Bam...Z-Chinese zee vol met methaangas, fossiel is lang niet op

* Beurskoersen kolencentrales stijgen sterk

* India investeert 4 miljard in Australische kolenmijn

* Groene dwaasheid leidt tot inperking waterkrachtcentrales

* Nieuwe revolutionaire techniek voor steenkool verbranding